- Matproduksjon må dobles

Verdens produksjon av mat må fordobles i løpet av de neste 50 årene, for at Asias befolkning skal kunne overleve. Mesteparten av økningen må skje på allerede oppdyrket mark, sier fredsprisvinner Norman Borlaug.