Vurderer lovendring

Post- og teletilsynet vil vurdere å endre loven dersom bedrifter ikke blir flinkere til å opplyse om kostnadene ved kundetelefoner.