Vanskeligst å komme hjem

Med et økende norsk næringslivsengasjement i utlandet, tilbringer stadig flere familier med barn noen år i utlandet. Mange barn er også med foreldre som arbeider med bistand, i misjonen eller i utenrikstjenesten.