Treholt-dommen korrekt underskrevet

Treholt-dommen er riktig underskrevet, og originaleksemplaret har aldri vært på avveie. Dette understreker førstelagmann Nils Erik Lie ved Borgarting lagmannsrett.