- NATO må erstatte amerikanske kutt i Afghanistan

De planlagte reduksjonene i amerikanske styrker i Afghanistan må erstattes med utplassering av NATO-ledede styrker i ISAF, sier FNs sjef for fredsbevarende operasjoner.