Refs til regjeringen

Regjeringen har ikke loven på sin side når de hemmeligholder sentrale dokumenter i spilleautomatstriden.

  • Eystein Røssum
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

Det er konklusjonen til sivilombudsmann Arne Fliflet, som i en fersk klagesak refser Kultur— og kirkedepartementet for å ha nektet innsyn i en rekke dokumenter.

Norge og EFTAs overvåkingsorgan ESA møtes i neste uke til en juridisk batalje om automatmonopolet i Luxembourg. ESA, som skal passe på at EØS-avtalen blir fulgt, har gått til sak fordi de mener at det vedtatte statlige monopolet på spilleautomater er i strid med reglene om fri konkurranse.

Fryktet skadet forhold

I forkant av onsdagens rettslige høring i EFTA-domstolen, som skal avgjøre saken, har det vært en omfattende korrespondanse mellom Norge, ESA og domstolen. Også EU-kommisjonen og flere EU-land har sagt hva de synes om saken: Både Finland, Hellas, Nederland, Portugal, Sverige og Ungarn har levert skriftlige innlegg.

Mens Kultur- og kirkedepartementet har gitt offentligheten innsyn både i ESAs stevning og Norges tilsvar, vil de ikke være like åpne om resten av dokumentene.

Norsk Lotteridrift, som er blant dem som vil bli rammet hardest av et automatmonopol, ba om å få se korrespondansen i saken, men fikk avslag. Departementet viste til Offentlighetslovens § 6, som sier at innsyn kan nektes dersom innholdet kan «skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner». Norsk Lotteridrift ble i stedet bedt om å kontakte de som hadde forfattet dokumentene, altså hvert enkelt land.

Alt er kjent for partene

Dette holder ikke, slår Sivilombudsmannen fast, som har behandlet klagen fra Norsk Lotteridrifts advokat Frode Elgesem.

For det første har ikke departementet lov til å be den som vil ha innsyn om å henvende seg til avsenderen av dokumentene.

Sivilombudsmannen synes heller ikke at departementets argument om at forholdet til fremmede makter eller organisasjoner kan bli skadet, holder vann. Både domstolen, ESA og statene som har gitt innspill er kjent med alle sakens dokumenter, og Sivilombudsmannen kan ikke skjønne at Norges posisjon i rettssaken vil bli svekket av at dokumentene blir gitt ut.

Prinsipielt viktig sak

At Norsk Lotteridrift kanskje kan bruke dokumentene til å gi Norges motpart i saken utfyllende opplysninger og dermed mer ammunisjon i retten, er ikke grunn god nok til hemmelighold, ifølge sivilombudsmann Fliflet. Han legger vekt på at spilleautomatsaken er bredt debattert i Norge, og at det er viktig at alle får et godt grunnlag for å gjøre seg opp en mening om regjeringens linje i et så prinsipielt viktig spørsmål.

Sivilombudsmannen ber departementet om å behandle innsynsbegjæringen på nytt, og om å ta hensyn til hans synspunkter.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. ESA saksøker Norge

  2. Automatmonopol til EFTA-domstolen

BT anbefaler

«Politiet må lære seg å handheve lova utan å bryte den»

«Politiet er forbanna fordi folk no kan lese kven i politiet som er medlem i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)», skriv Morten Myksvoll.

LES SAKEN