Forlot sopphus - flyttet inn i garasjen

I denne garasjen bodde Wibecke Strømsnes, samboeren og de tre små barna deres i tre måneder. Huset var fullt av sopp.