Hordaland best i klassen

Over 12.000 elever forlot videregående skole i løpet av fjoråret uten å fullføre. Hordaland peker seg ut som fylket med lavest frafall.