Fordobling av pasientskadeutbetaling

2004 var eit rekordår for utbetaling av pasientskadeerstatning.