Forkastet anke gigantisk heroinsak

Høyesterett har forkastet anken til den ene av de to dømte i norgeshistoriens største heroinsak.