Ingen økt beredskap i Norge

Tross terrorfrykt i USA og Storbritannia er det ingen økt beredskap i Norge. Verken på flyplasser eller oljeinstallasjoner.