650 millioner mindre i stipend

Staten har spart 650 millioner kroner på stipender til studentene siden 2002. Det viser utregninger Statens lånekasse har gjort for NRK.