Bedre disiplin og mindre mobbing

Det er blitt mindre mobbing og færre disiplinproblemer i skolen siden 1995. Snart blir det også bedre faglige resultater hos elevene, tror forskerne bak en ny rapport.