Arbeidsløysa aukar framleis

Etter nedgang i november auka arbeidsløysa igjen i desember. 4,7 prosent av arbeidsstyrken er no utan vanleg arbeid, 12.000 fleire enn i desember 2002.