Eldre tilfreds med helsevesenet

75-åringer er langt mer fornøyd med helsevesenet enn 20-åringene, viser en fersk rapport fra Makt- og demokratiutredningen.