Stor fare for tomme butikkhyller

Tomme butikkhyller på Rimi og Rema blir resultatet hvis transportarbeiderne i dagligvarebransjen går til streik. Og streikefaren er stor, varsler Transportarbeiderforbundet.