UD legg lok på laser-saka

Utanriksdepartementet nektar å gje svar på ei rad spørsmål om utlånet av laserutstyr til krigen i Irak. Samstundes hevdar departementet at ein arbeider for auka innsyn i våpeneksportsaker.