Hermansen har mistanke om innsidehandel

Tidligere Telenor-sjef Trond Hermansen tror det foregikk innsidehandel før fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydro ble kunngjort.