Mange småbarn er ensomme

Mange barn er upopulære, og sliter med å få venner. Blant første- til tredjeklassingene er 22.000 elever ensomme.