• SV-KOMPISER: Heikki Holmås og Audun Lysbakken. Førstnevnte fortsetter på tinget, Lysbakken må se seg om etter annet arbeid. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Heier på Brann, representerer Oslo