Måtte kjempe for dokken

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) medgir at hun måtte kjempe i regjeringen for å få gjennomslag for tørrdokken på Haakonsvern.