Fall i sykefraværet gir 3,5 milliarder kroner

Folketrygdens utbetalinger til sykelønn reduseres med 3,5 milliarder kroner i 2005. Det åpner for populære tiltak fra en upopulær regjering.