Telenor får farts-slakt

Kommer dårligst ut på nedlastingshastigheter i omfattende mobilundersøkelse.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

I en rapport fra det statseide forskningslaboratorietSimula hvor man har målt og sett nærmere på robustheten i norske mobilnett, kommer det blant annet frem at Telenors 3G/UMTS-nett scorer signifikant dårligere enn konkurrentene hva gjelder stabilitet i ytelse på nedlastingshastigheter. Det skriver Inside telecom.

— Mens bare én av ti forbindelser hos Telenor alltid oppnår 1 Mbps, er tilsvarende andel på 50 prosent eller mer for Netcom, Tele2 og Network Norway, sier forskningsleder Amund Kvalbein i Simula til oss.

Kvalbein mener hovedårsaken til Telenors lavere hastigheter skyldes høyere såkalt pakketap - datatrafikken som sendes over mobilnettene deles opp i pakker.

Simulas rapport viser nemlig at Telenor har høyere pakketap enn de andre operatørene i de fleste forbindelser, men har få forbindelser med svært høyt pakketap.

- En villet handling

- Hva er grunnen til at Telenor har høyere pakketap enn konkurrentene?

- Det har vi ikke noe svar på, men for å si det sånn, det er ingen grunn til å tro at ikke Telenor har teknisk kompetanse til å oppnå like lave pakketap som de andre. Det er derfor rimelig å anta at dette er villet, sier Kvalbein.

- Og hvorfor skulle Telenor ønske å opererer med høyere pakketap enn nødvendig?

— Det er ikke et ukjent fenomen at operatører styrer og optimaliserer trafikken i mobilnettene, såkalt «traffic shaping» , ved hjelp av høye pakketap.

Pakketap varierer gjennom døgnet hos alle operatører, og er høyere når trafikkbelastningen er høy.

Grafene viser hvordan pakketapet er høyere på tider av døgnet med mye trafikk. Mobilnettene sliter med andre ord litt med å få gjennom all trafikken i rushtiden.

Telenor avviser

Telenors teknologidirektør, Frode Støldal, mener kundeopplevelsen i Telenors nett er svært god på tross av den mulige svakheten som Simula har indikert, og avviser at Telenor bevisst skulle operere med høyere pakketap.

— Telenor tuner nettet basert på en helhetlig kundeopplevelse og hvordan vi får optimal nettytelse. Det uheldige utslaget som Simula ser i sine tester, har ikke vært avdekket i våre interne tester og således ikke vært en bevisst prioritering.

— Simula har testet sannsynligheten for at du får hastigheter på 1Mbps eller mer i 3G-nettet, og testresultatet er ikke bra for Telenor, sier Støldal.

Han mener rapporten fra Simula er for begrenset til å kunne brukes som et bevis på bedre kundeopplevelse hos andre operatører.

— Telenor bruker såkalte kjøretester hvor vi tester de mest relevante tjenestene kundene våre bruker, inklusiv mobilitet. At våre egne tester er mobile gjør at resultatene i større grad gjenspeiler den faktiske bruken som våre kunder har. Kunden er på farten og det er det vi måler. Her får vi gode resultater og scorer jevnt over bedre enn de andre operatørene der vi har sammenlignbare tjenester, sier Støldal.

I Simulas test av ytelsesstabiliteten hvor det lastes ned en fil på 1 MB, er det også store forskjeller mellom mobilnettene. 7,4 prosent av nedlastingsforsøkene kunne ikke fullføres hos Telenor. I motsatt ende av skalaen finner vi Ice, der 1,1 prosent av nedlastingsforsøkene mislyktes.

— Her er vi gjort oppmerksom på en mulig svakhet ved vår justering av nettet. Feilraten kan knyttes til overgangene mellom «ikke aktiv» og aktiv bruk. Vi skal nå analysere hvorfor vi får en slik oppførsel nettet, og vil også be om et møte med Simula i dette arbeidet, sier Støldal.

Varierende nedetid

Rapporten, som tar utgangspunkt i et brukerperspektiv, viser også at det er store forskjeller i feilmønstre mellom operatørene.

Mens forbindelser (mellom telefonen din og mobilnettet) fra Telenor og Network Norway opplever hyppige og korte avbrudd, opplever forbindelser fra Netcom og Tele2 sjeldnere men mer langvarige avbrudd.

Mange forbindelser opplever signifikant nedetid, hvor tilkoblingen til mobilnettet er brutt. Mellom 15 prosent (Telenor og Network Norway) og 37 prosent (Tele2) av forbindelsene mister tilkoblingen mer enn 10 minutter per dag i gjennomsnitt, fremgår det.

En nedetid forskningslederen mener kan reduseres til rundt 5 minutter i året ved å koble seg til mer enn en operatør.

- Vi jobber blant annet med å utvikle enklere løsninger for å kunne øke robustheten ved å koble seg til ulike opartørers nett samtidig. For eksempel en betalingsterminal i en buss, eller trådløse Wi-Fi soner i tog og andre krevende steder, forklarer Kvalheim.

Tele2: Rapporten er et viktig innspill

Tele2skommunikasjonsdirektør Henning Lunde,mener rapporten utgjør et viktig innspill til alle nettoperatørene i Norge, og ser positivt på Simulas forskning.

— Som professor Olav Lysne ved Simula sier, så er det ingenting i rapporten som tilsier at noen av nettoperatørene har et bedre nett enn konkurrentene. Dette medfører at vi kommer best ut på noen områder, mens andre kommer best ut på andre områder. Mens vi kommer best ut på stabilitet i ytelse, herunder feil i nedlasting og båndbredde/hastighet, så kommer vi litt dårligere ut på nedetid. Dette jobber vi kontinuerlig med å forbedre.

Er dette verdens beste mobil?

Fakta om undersøkelsen

Rapporten som er finansiert av Samferdselsdepartementet bygger på aktive og passive målinger av mobilt bredbånd fra fem ulike mobiloperatører i Norge: Telenor, Netcom, Tele2, Network Norway og Ice.

Målingene er foretatt kontinuerlig i perioden juli-desember 2013, fra målenoder spredt over det meste av landet, med en hovedvekt på tettsteder og større byer. Datasettet består av målinger fra 852 forbindelser fordelt på 307 målenoder i 85 kommuner.

I rapporten måles opplevd robusthet på tre ulike nivåer:

  • Stabilitet i tilkoblingen fanger opp hvor ofte og hvor lenge en mobilforbindelse mister kontakten med mobilnettet.
  • Stabilitet i dataplanet fokuserer på evnen til å sende data gjennom mobilnettet når kontakten er etablert.
  • Stabilitet i ytelse beskriver evnen til å levere en jevn og forutsigbar ytelse til typiske applikasjoner sombruker mobilnettet.

Her finner du hele rapporten.

Datapakker

Datatrafikken som sendes over nettet deles opp i små datapakker, litt som brev i posten. Av og til blir noen av disse pakkene borte underveis i nettet. Når pakker blir borte stopper kommunikasjonen opp i påvente av at de sendes på nytt, noe som gir lavere opplevd hastighet på overføringen.

Kilde: Simula

Les også:

Nå kommer superbredbånd

Publisert
BT anbefaler

«Sørg for å få de jævla voldtekts­mennene dømt», var noe av det siste Synnøve skrev

Hun ble forbannet da politiet henla overgrepsanmeldelsen hennes. To år etter hennes død skal regjeringen utrede loven…

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. – Vi har mistet det som gjorde 90-tallet så fantastisk

  2. Én av tre jenter er i fare­sonen for spise­forstyrrelser: Karolines nyttårs­forsett ble et mareritt

  3. – Alle har tid til å trene, men det krever at du tar et valg

  4. Dolk håver inn. Slik forklarer han suksessen.

  5. – Ingenting er godt nok som bevis. Inkasso­kravene stopper ikke.

  6. – Hver dag stiller Arne opp for datteren vår