- Klart jeg frykter for jobben min

— Det er klart at jeg frykter for min egen jobb, sier purser Bernard Brokjøb, som har 29 års erfaring fra SAS.