Nordlendinger mest bekymret

En ny landsomfattende undersøkelse viser at nordlendingene bekymrer seg mest og sørlendingene minst.