Tommelen ned fra Tine

Tine er ikke begeistret for tanken om en panteordning på juice— og melkekartonger.