- Må avdekke falske kampanjer

Folk som skriver leserinnlegg med andre hensikter enn oppgitt, er et presseetisk problem, mener medieviter.