Flere kvinner enn menn får seg jobb

Arbeids-Norge går så det griner. Bare i byggebransjen øker tallet på arbeidsledige