Valgordningen gir rødgrønt overtak

De rødgrønne kan vinne valget i høst selv om de får færre stemmer enn de borgerlige.