Vær obs på mobbing

Å komme som ny til en skoleklasse eller et nabolag kan medføre risiko for mobbing, og de voksne bør følge med, sier universitetslektor Grete Sørensen Vaaland ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS).