Trolig ny Bourbon Dolphin-høring

Granskningskommisjonen etter Bourbon Dolphin-forliset vil trolig gjennomføre en ny høring.