- For lett å finne info om norske terrormål

Det er for lett for terrorister og andre som vil skade norske interesser å få tak i informasjon om norske etater og bedrifter, mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).