Høyesterett aksepterer ikke politiprovokasjon

Høyesterett setter grenser for hva politiet kan tillate seg å bruke av metoder for å skaffe bevis i straffesaker.