Alt klart for salg av klimakvoter

Mandag starter salget av 12,7 millioner «norske» klimakvoter i EUs kvotehandelssystem.