Poliovirus hos barn i Oslo

Viruset ble påvist hos barnet da det var innlagt på sykehus