- Gjennombrudd for pensjonistene

Et eget utvalg skal nå kartlegge levekår og inntekt for minstepensjonister og unge uføre. - Et viktig gjennombrudd, mener Inger Johanne Knudsen.