Lengst ventelister i Høyre-byer

De fem byene med lengst ventelister for barnehageplasser her i landet er alle Høyre-styrte.