- Forsvarstopp måtte gå etter varsling

Generalmajor Leif Sverre Rosén kritiserte i kraftige ordelag mangelen på leger for norske soldater i Afghanistan. Kort tid etterpå måtte han skrive under på en avtale som fører til at han mister jobben.