- Hun er veldig uklar

Høyres Per-Kristian Foss vil ha åpen høring om legekrangelen i Forsvaret.