Nekter for gjeninnsettelse

Anne-Grete Strøm-Erichsen avviser at hun ga ordre om å gjeninnsette generalmajor Rosén.