Betalte 1 million for omsorgen for sønnen

En far betalte 1 million kroner til sin tidligere samboer for å få omsorgen for deres felles barn. Da siste avdrag var betalt, krevde moren omsorgen tilbake.