Foreldre hopper bukk over PPT

Foreldrene til Kim Andre og Thora Maria har selv betalt for å få kartlagt barnas lese- og skrivevansker. Familier over hele landet gjør det samme, ifølge Dysleksiforbundet.