Tilbakeviser Treholt

Atle Skjærstad tilbakeviser Arne Treholts kritikk av Bergens Tidende som lekkasjeorgan for politiet.