- Tolkar utlendingslova feil

Terje Einarsen, spesialist på asylrett, meinar Bjarne Håkon Hanssen tolkar utlendingslova feil i Vanunu-saka.