Dragkamp om klimakvoter i regjeringen

Norge bør snarest mulig knytte seg til EU-markedet for kjøp og salg av CO2-kvoter, mener kvoteekspert Per-Otto Wold.