Sportsdykker omkom utenfor Bodø

Skyldtes trolig ukontrollert oppstigning.