Reddet to barn fra å drukne

Snarrådige naboer reddet to små barn som gikk gjennom isen.