– Oljeselskapene får svi

Kristin Halvorsen (SV) vil sende den største regningen til oljeselskapene når Norge får kvotesystem for CO2-utslipp.