Oppretter ekspertgruppe

Redningsmannskapene frykter at boligblokken skal rase ytterligere sammen. Nå skal en gruppe eksperter vurdere sikringstiltak.