Færre asylsøkere til Norge

Tallet på nye asylsøkere har gått markert ned siden regjeringen varslet en innstramming i asylpolitikken.